Svoj nový pozemok môžete zaplatiť

1. Spôsob financovania pri modele na „tretinky“:
  • 1 Splátka: pri podpise kúpnej zmluvy zaplatíte len 34 % z ceny
  • 2 Splátka: od podpisu kúpnej zmluvy do 10 mesiacov zaplatíte 33 %
  • 3 Splátka: od úhrady druhej splátky do 6 mesiacov doplatíte 33 %

Cena pri modele „tretinky“ je aktuálne 75 eur / m2

Na každú jednu platbu obdržíte faktúru, a na základe variabilného symbolu môžete aj čiastkovo uhrádzať jednotlivé splátky .

2. Spôsob financovania pri klasickom modele:

Cena pri klasickom modele je aktuálne 72 eur / m2

Pri tomto modele riešime prevod na základe kúpnej zmluvy jednorázovo bez možnosti splátok.